SākumsPar PrudentiaLatvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101

Top101_lv.png 

Prudentia papildus pamatdarbības virzienam gadu no gada mērķtiecīgi piedalās un īsteno vairākus sociāli nozīmīgus projektus, kuru mērķis ir sniegt atbalstu izglītotas sabiedrības attīstībai un veicināt topošo uzņēmēju izaugsmi.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 ir sabiedriski nozīmīga iniciatīva, kuru kopš 2005. gada īsteno „Prudentia” un Nasdaq Riga. Šīs iniciatīvas pamatā ir projekta veidotāju vēlme rosināt sabiedrībā diskusijas par uzņēmumu vērtību un to ietekmējošiem faktoriem. Projekta mērķis ir, skaidrojot uzņēmumu pirkšanas, pārdošanas, apvienošanas motivāciju un korporatīvās pārvaldības lomu uzņēmumu konkurētspējas pilnveidošanā gan Latvijas, gan Baltijas mērogā, nostiprināt izpratni par uzņēmumu vērtību kā nozīmīgu  atskaites punktu tālākai attīstībai.

Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 jau deviņus gadus uzskatāmi pierāda neapstrīdamo patiesību – Latvijas vērtīgākie uzņēmumi ir Latvijas ekonomikas dzinējspēks, un tie ir Latvijas valsts labklājības un drošības mēraukla.

Plašākā informācija par Latvijas vērtīgāko uzņēmumu TOP 101 pieejama šeit: www.top101.lv.