SākumsPakalpojumiBiznesa konsultācijasStratēģijas konsultāciju pakalpojumi

Stratēģijas konsultāciju pakalpojumi

Mūsu speciālistu bāze ir augsti kvalificēti finansisti un ekonomisti, kas iepriekšējo gadu gaitā guvuši ievērojamu pieredzi finanšu un stratēģiskās analīzes un plānošanas jomā, strādājot ar dažādu nozaru uzņēmumiem.

„Prudentia” piedāvāto stratēģisko konsultāciju galvenie virzieni: uzņēmumu biznesa stratēģijas izstrāde un finanšu plānu sastādīšana, padziļināta tirgus izpēte un konkurentu analīze, tirgus attīstības prognožu izstrāde un tirgus potenciāla analīze pēc ģeogrāfiskajiem un produktu segmentiem.

Mūsu darbības principi ir augsti kvalificētu un individuāli pielāgotu konsultāciju sniegšana un vērtības pievienošana klienta biznesa stratēģiskajos un saimnieciskās darbības lēmumos.